Cổng thông tin hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam

Giới thiệu chung

Viện nghiên cứu Y - Xã hội học phối hợp với trường  Đại học New York (NYU) xây dựng và phát triển trang mạng www.vquit. vn với mục tiêu tạo ra một cổng thông tin điện tử hỗ trợ cai thuốc lá/ thuốc lào tại Việt Nam.

Mục đích 

Mục đích chính của cổng thông tin vquit.vn là nhằm cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ cần thiết về cai thuốc lá/lào cho mọi đối tượng và các cán bộ y tế làm việc trong các lĩnh vực liên quan. Giảm số lượng người hút thuốc lá/ thuốc lào đồng nghĩa với việc nâng cao sức khỏe cho bạn, người thân của bạn và cả cộng đồng.

Cổng thông tin vquit.vn không chỉ cung cấp những hướng dẫn cụ thể, chi tiết giúp bản thân người hút thuốc từ bỏ hành vi hút thuốc lá/ thuốc lào. Website là nơi hỗ trợ, tìm kiếm thông tin về từ bỏ hút thuốc cũng như chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình cai thuốc.
Các thông tin, bài viết, hướng dẫn, tài liệu truyền thông được đăng tải trên vquit.vn thuộc bản quyền của Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS). Khi sử dụng, chia sẻ vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn www.vquit.vn.

Cổng thông tin Vquit.vn hiện đang trong quá trình hoàn thiện, mọi thắc mắc, trao đổi, đóng góp ý kiến xin liên hệ:

Ban quản trị website Vquit - email:  info@vquit.vn hoặc Viện nghiên cứu Y - Xã hội học (www.isms.org.vn)

Thay mặt ban quản trị cổng thông tin www.vquit.vn!

Trân trọng!