Tỷ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam đang có xu hướng giảm

Tỷ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam đang có xu hướng giảm

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
 Tỷ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam đang có xu hướng giảm
 
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 6 triệu ca tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó có 600.000 người chết do các bệnh gây ra bởi sự phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động.

Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới, hiện nay Việt Nam có 22.5% người trưởng thành sử dụng thuốc lá tương ứng với 15,6 triệu người. Trong đó, nam giới hút thuốc chiếm 45.3% và nữ giới hút thuốc chiếm 1.1%. Số lượng người trưởng thành hút thuốc lá thụ động cũng tương đối cao. Trong đó, 53.5% người (khoảng 28,5 triệu người) không hút thuốc nhưng đã tiếp xúc với khói thuốc trong nhà và 36.8% người (khoảng 5.9 triệu người) đã tiếp xúc với khói thuốc lá tại nơi làm việc (theo số liệu điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (GATS) năm 2015).

Sau 4 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (2012), nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc được nâng lên thông qua công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá được đẩy mạnh và các hoạt động tuyên truyền thông sâu rộng tới cộng đồng. Vì thế, tỷ lệ người hút thuốc lá đã có xu hướng giảm đi trong những năm gần đây.

Tỷ lệ hút thuốc lá có xu hướng giảm đi qua bảng so sánh số liệu điều tra GATS giữa năm 2010 và 2015:


 
Mục 2010 2015
 
Hút thuốc lá
Tỷ lệ chung 23.8% 22.5%
Nam giới 47.4% 45.3%
Nữ giới 1.4% 1.1%
 
 
Hút thuốc lá thụ động
Trong nhà 73.1% 53.5%
Nơi làm việc 55.9% 36.8%
Phương tiện giao thông công cộng  
34.4%
 
19.4%
Trường học 22.3% 16.1%
                                                                                                                                                        (GATS 2010 - 2015)

Tỷ lệ người cai thuốc lá cũng đang có xu hướng tăng lên.Theo số liệu điều tra của GATS năm 2015,những người trưởng thành đã từng hút thuốc và đã bỏ thuốc lá chiếm 29.0%; 53.6% người đang hút thuốc lá đã có kế hoạch hoặc đã suy nghĩ bỏ thuốc trong tương lai; và 5.2% số người hiện đang hút thuốc có  kế hoạch cai thuốc trong tháng tới.

                                                   Tỷ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam đang có xu hướng giảm đi (Ảnh: nguồn internet)

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng công tác phòng chống tác hại thuốc lá vẫn còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn như: thuốc lá là sản phẩm gây nghiện và độc hại cho sức khỏe nhưng vẫn được bày bán khắp nơi và mọi người đều dễ dàng mua thuốc lá hút; ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc nơi công cộng của một số bộ phận người dân còn chưa tốt; người không hút thuốc chưa lên tiếng nhắc nhở hành vi hút thuốc không đúng nơi quy định; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá chưa được thường xuyên và sâu rộng.

Trong thời gian tới, công tác phòng chống tác hại thuốc lá cần được đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện các nỗ lực kiểm soát thuốc lá toàn diện, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 
                                                                                                                                       (Số liệu được lấy từ GATS 2010 - 2015)
 
 
GATS 2015 là điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá nhằm giám sát tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại các nước. Đây là lần thứ 2 Việt Nam thực hiện điều tra này.


 Các bài viết khác: