Cai thuốc lá không chỉ tốt cho chính cơ thể bạn. Nó còn tốt cho cả ví tiền của bạn nữa! Bắt đầu cai thuốc tức là bạn đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho mình. Hãy nhập thông tin để xem bạn đã lãng phí bao nhiêu tiền của cho thuốc lá và sẽ tiết kiệm được như thế nào khi bắt đầu cai.

Thuốc lá thực sự đã tiêu tốn của bạn bao nhiêu?

Hãy trả lời câu hỏi    
Bạn hút thuốc bao nhiêu năm rồi năm
Trung bình mỗi ngày hút bao nhiêu điếu thuốc điếu
Giá tiền trung bình một điếu thuốc mà bạn hay hút 000 VNĐ
Bạn đã tiêu tốn  
Số tiền bạn đã tiêu tốn dành cho việc hút thuốc
0
VNĐ
Trong năm tới nếu ko hút thuốc bạn sẽ tiết kiệm được:
0
VNĐ
Trong 5 năm tới nếu ko hút thuốc bạn sẽ tiết kiệm được:
0
VNĐ
Trong 10 năm tới nếu ko hút thuốc bạn sẽ tiết kiệm được:
0
VNĐ