Theo số liệu khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành (GATS), Việt Nam là nước có tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc lá cao thứ 2 tại Đông Nam Á (SACE) với gần một nửa nam giới trưởng thành hút thuốc lá. Mặc dù với hệ thống y tế khá toàn diện, tuy nhiên các dịch vụ hỗ trơ cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam chưa sẵn có và chưa được lồng ghép vào hệ thống chăm sóc sức khỏe. Điểm đáng chú ý là sự thiếu hụt về dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam không phải là hệ quả của việc thiếu cam kết trong kiểm soát thuốc lá mà là những thiếu hụt trong đào tạo nâng cao chuyên môn của các cán bộ y tế trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phòng chống tác hại thuốc lá.

Theo số liệu thống kê cho thấy việc sàng lọc bệnh nhân hút thuốc, khuyên bệnh nhân bỏ thuốc, tư vấn giúp bệnh nhân bỏ thuốc của các cán bộ y tế đối với các bệnh nhân đến thăm khám tại các cơ sở y tế còn rất hạn chế. Mặc dù thái độ và niềm tin của họ đối với việc cung cấp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho những bệnh nhân hút thuốc là tích cực, tuy nhiên việc họ chưa được đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá là một trong những rào cản chính cản trở họ thực hiện việc cung cấp hỗ trợ giúp bệnh nhân cai nghiện thuốc lá.

Viện nghiên cứ Y-Xã hội học xây dựng các videos là các bài giảng về kiến thức, kỹ năng, nguyên lý của việc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá để phổ biến tới tất cả các cán bộ y tế, với mong muốn cung cấp cho các cán bộ y tế có thêm được các kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện vai trò sàng lọc, khuyến khích và hỗ trợ những người hút thuốc lá bỏ thuốc.


Sau khi học xong các bài giảng này, các cán bộ y tế có thể:
  • Hiểu được tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam, hiểu được tác hại của hút thuốc lá chủ động, thụ động và lý do tại sao hút thuốc lá có hại, cũng như nắm được các lợi ích tới sức khỏe và kinh tế khi sau khi cai thuốc.
  • Biết được một số các văn bản chính sách liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
  • Hiểu được cơ chế gây nghiện của thuốc lá để giải thích vì sao người ta lại hút thuốc và khó cai.
  • Hiểu và áp dụng được các kỹ năng tư vấn trực tiếp trong tư vấn cai nghiện thuốc lá .
  • Áp dụng được mô hình 4As trong tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, áp dụng các kỹ năng phỏng vấn tạo động lực để khuyến khích những người chưa sẵn sàng cai chuyển đổi hành vi.
  • Áp dụng được các phương pháp đánh giá mức độ phụ thuộc Nicotine và xây dựng được kế hoạch điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.
  • Hiểu và áp dụng được quy trình tư vấn dự phòng và điều trị tái nghiện.
Cấu trúc và nội dung

   Chương trình gồm 7 video cho 7 bài giảng. Các bài giảng bao gồm:

     Bài 1: Tổng quan về tình hình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai thuốc và các văn bản chính sách liên quan


     Bài 2: Cơ chế phụ thuộc thuốc lá

     Bài 3: Tổng quan về điều trị cai nghiện thuốc lá và thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá.


     Bài 4: Kỹ năng truyền thông trực tiếp.

     Bài 5: Tư vấn hỗ trợ bệnh nhân cai nghiện thuốc lá (mô hình 4As).

     Bài 6: Đánh giá mức độ phụ thuộc Nicotine, đánh giá bệnh nhân trước điều trị, các chỉ số đánh giá kết quả cai thuốc và lập kế hoạch cai thuốc
.

     Bài 7: Dự phòng và điều trị tái nghiện.


Tài liệu dành cho giảng viên theo đường link >>> http://vquit.vn/tai-lieu-danh-cho-giang-vien/